Garanti

Alla produkter omfattas av 3 års garanti (2 år + 1 år efter registrering på hemsidan), giltig från inköpsdatumet. Garantin täcker tillverkningsfel på själva klockan (urverk, boett, glas). Andra delar än vad som nämnts ovan täcks inte av denna garanti. Att få ersättning täckt under denna garanti.

Returkostnader täcks av Greisz Watches. Om Greisz Watches inte hittar några fel som anges ovan kommer produkten att returneras till kunden. Observera att reparationer / utbyten i följande fall inte ingår i garantin:

Fel eller skada orsakad av felaktig användning eller slarv (slag, bucklor, krossa, trasigt glas etc.)

Fel eller skada orsakad av omotiverad reparation eller modifiering

Fel eller skada orsakad av brand eller vatten, eller en naturkatastrof som till exempel en jordbävning

Estetiska förändringar som inträffar under normalt slitage och åldrande (mindre repor, etc; på boetten och / eller glas, färgförändring på armbandet och plätering av plätering)

Om butiken och inköpsdatumet inte anges i garantin, eller om denna information har skrivits om.

Om garantin inte lämnas tillsammans med klockan.

Batteribyte kommer att debiteras även under garantiperioden.

Boetten, urtavlan, visarna, glaset, klockarmbandet eller andra delar därav kan ersättas med ersättare om originalen inte finns tillgängliga.

Denna garanti garanterar att du kan få gratis ersättning i enlighet med de villkor som anges häri och inom den angivna termen, och ska inte begränsa någon laglig rättighet för kunden.