Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY
Greisz Watches, org.nr 690502-7154 (“Greisz,” “vi”, “oss” eller “vår”) kommer att behandla dina personuppgifter när du besöker och använder tjänsterna som tillhandahålls på greiszwatches.com eller greisz.se köper produkter i butiker. Vi strävar efter att vara transparenta i vad vi gör med besökarnas och kundernas personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem för och hur vi kan dela dem. Greisz är personuppgiftsansvarig för all behandling av dina personuppgifter.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Greisz Watches samlar in personuppgifter när du (i) köper klockor, tillbehör, klockarmband eller andra varor, (ii) registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden, (iii) begär support och (iv) surfar på vår webbplats. Sådana personuppgifter inkluderar ditt namn, e-postadress, telefon, leveransadress, betalningsinformation, IP-adress, beteende på webbplatsen och annan information som du frivilligt tillhandahåller oss.

 

SYFTE, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSTID

Greisz Watches kommer endast att använda dina personuppgifter för ändamålen och av de juridiska skäl som anges nedan. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något syfte som är oförenligt med nedanstående syften. Vidare använder vi endast dina personuppgifter under den period som anges under "Lagringsperiod", efter vilken period dina personuppgifter kommer att raderas.

 

KÖP

Syfte med bearbetning: När du köper klockor, tillbehör, klockarmband eller andra varor kommer vi att behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig (se Användarvillkor). Greisz Watches inköpsformulär identifierar vilken information du måste tillhandahålla oss för att vi ska kunna slutföra ditt köp.

Juridisk grund för bearbetning: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (dvs. villkoren för användning).

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina personuppgifter under kontraktets löptid (inklusive tre års garantiperiod). Vi raderar därefter dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller även för misslyckade köp på grund av brist på pengar på ditt konto.

 

DIREKTMARKNADSFÖRING

Syfte med bearbetning: När du registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden (direktmarknadsföring) kommer Greisz Watches att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsterna på begäran av dig. Vår direktmarknadsföring baseras på profilering, vilket innebär att vi kommer att anpassa den information du får från oss baserat på vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din plats, dina tidigare köp, ditt beteende på vår webbplats och / eller ditt tidigare beteende när du får direktmarknadsföring från oss.

Juridisk grund för behandling: Bearbetningen är nödvändig för att våra legitima intressen ska upprätthålla goda kundrelationer.

Lagringsperiod: Om du väljer att välja bort eller prenumerera på vår marknadsföring (inklusive profilering) kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Vi raderar också dina personuppgifter, såvida det inte finns någon annan juridisk grund för att behålla dina uppgifter (till exempel ett giltigt köpeavtal).

 

SUPPORT

Syfte med bearbetning: När du begär support via vår livechatt eller våra andra supportkanaler kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med relevanta ärenden

Juridisk grund för bearbetning: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (dvs. villkoren för användning).

Lagringsperiod: Vi raderar dina uppgifter inom sex månader efter det att den relevanta frågan slutligen har lösts.

 

KASSAN PÅMINNELSE

Syfte med bearbetning: Om du har initierat ett köp på vår webbplats och om du har angett din e-postadress i samband därmed men inte har slutfört det sista steget i ditt köp, skickar vi ett e-postmeddelande med en länk till din kundvagn för att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Juridisk grund för behandling: Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt legitima intresse för att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Lagringsperiod: Vi raderar dina uppgifter inom en månad efter påminnelse om utcheckningen, såvida det inte finns någon annan laglig grund för att behålla dina uppgifter (t.ex. ett giltigt köpeavtal).

 

WEBBLÄSARE

Syfte med bearbetning: När vi surfar på vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter för att förbättra vår webbplats och för marknadsföringsändamål.

Juridisk grund för bearbetning: Bearbetningen är nödvändig för våra legitima intressen för att förbättra vår webbplats och för retargeting. Se mer under "Kakor".

Lagringsperiod: Se mer under "Kakor".

 

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Syfte med behandlingen: Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att genomföra riskanalys, bedrägeribekämpning och riskhantering.

Juridisk grund för behandling: Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen för att förhindra bedrägerier och för att hantera risker.

Lagringsperiod: Vi kommer att radera alla personuppgifter som används för detta ändamål på sex månaders basis, såvida det inte finns ett annat legitimt intresse för att behålla dina uppgifter. Vid ett köp som har annullerats på grund av förebyggande av bedrägeri kommer vi att radera dina personuppgifter två år efter det misslyckade köpet.

Slutligen har du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, som för närvarande är Datainspektionen.

 

KAKOR

Läs mer om kakor här.

 

KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies eller om du vill åberopa några av dina rättigheter enligt tillämplig sekretesslagstiftning, vänligen kontakta oss på: info@greiszwatches.com

 

ÄNDRINGAR I DENNA WEBBPLATSPOLICY

Om vi ​​ändrar hur vi hanterar dina personuppgifter eller hur vi använder kakor kommer vi omedelbart att uppdatera denna webbplats sekretesspolicy och publicera den på denna webbplats.

Senast uppdaterad: 4 februari 2020